De ’track’ Geestelijke zorg en Planetaire gezondheid is bedoeld voor masterstudenten die aan de slag willen met existentiële vragen rond de ecologische crisis. Zij kunnen daarna meer gespecialiseerde geestelijke zorg bieden aan mensen die bijvoorbeeld klimaatangst hebben of zich druk maken over ecologische uitdagingen. De studie moet het inzicht in de relatie tussen mensen en andere levensvormen verdiepen, en onderzoeken wat nodig is om met zorg de aarde te bewonen.

“Er is al veel psychologisch onderzoek over ecodepressie en klimaatangst, en er zijn behandelmethoden”, zegt Hans Alma, docent en initiator. “Maar het gaat niet alleen om psychische problematiek; het zijn in feite gezonde reacties op existentiële vragen die op mensen afkomen. Zo maakt 1 op de 5 jongeren zich ernstig zorgen over het klimaat, daar heeft geestelijke verzorging een taak. Of klimaatactivisten die kampen met gevoelens van woede en machteloosheid, hoe houden zij het vol? Maar denk ook aan boeren, die te maken krijgen met vragen rond bestaanszekerheid. Ook daar gaan we mee aan de slag.”

De eerste lichting studenten komt van de VU Faculteit Religie en Theologie, en hun achtergronden zijn gevarieerd. Er zijn mensen uit een christelijke of boeddhistische traditie, maar ook studenten zonder band met een religieuze traditie  die zich betrokken voelen bij de thematiek.

Lees het artikel op de site van de VU.