• Filter op categorie

  • Sorteer op

9 interviews gevonden
 
De toekomst van de voedselzekerheid
39:29

De toekomst van de voedselzekerheid

Een gesprek met Rudy Rabbinge
Ik wil graag praten over een aantal zaken, in de eerste plaats over de wijze waarop de mondiale betrokkenheid en de mondiale doelen centraal staan, zowel in het beleid als bij wetenschappelijke activiteiten. Dat komt tot uiting in de Sustainable Development Goals.
Daarna wil ik graag ingaan op de verhouding tussen de wetenschap en het beleid en de wijze waarop wetenschap functioneel kan zijn, maar ook waardoor ze vaak min of meer kan worden misbruikt.
En tenslotte zal ik ingaan op de rol van de wetenschap, met name op het gebied van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met vooral aandacht voor de landbouwkundige activiteiten en de wijze waarop wij de wereldvoedselzekerheid proberen centraal te stellen.
Rudy Rabbinge is emeritus hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid aan Wageningen University and Research.