Op een bedrijventerrein aan de Molse Nete in Lommel, op de rand van het Kempens plateau, is al enkele jaren een team van Leuvense archeologen aan de slag. Dat heeft alles te maken met de jager-verzamelaars die hier 13.000 à 14.000 jaar geleden rondliepen en leefden van wat ze in de omgeving vonden. In zekere zin zijn de archeologen ook aan het jagen en verzamelen. Hun beoogde buit: sporen van die prehistorische passanten.

Wat waren de activiteiten en technieken van de jager-verzamelaars, en hoe maakten ze ruimtelijk gebruik van het gebied? Dat zijn de vragen die de archeologen willen beantwoorden door de puzzel te leggen van de vondsten die ze uit de paleobodem halen. De uitgestrektheid van de bewaarde paleobodem en de grote hoeveelheid bewaard gebleven artefacten zijn daarbij troeven. “Maar wat zeker even belangrijk is: we krijgen van onze opdrachtgever Kristalpark nv de nodige tijd en ruimte om een geschikte methodiek te ontwikkelen en toe te passen: een getrapte aanpak, van visuele inspectie van het hele terrein tot 3D-registratie van kleine vondsten, en alles daartussen. Alleen zo kunnen we het maximale halen uit deze opgravingen.”

Lees het prachtige verhaal op de site van de KU Leuven.

© KU Leuven archeoWorks
Deel via: