Op de site van de Universiteit Utrecht is te lezen dat Bert Weckhuyzen de prijs krijgt vanwege zijn ‘uitzonderlijke prestaties en leiderschap op het gebied van duurzame chemie en katalyseonderzoek’. De prijs is ingesteld door Chemistry Europe, een vereniging van zestien chemische genootschappen uit vijftien Europese landen, om uitmuntende bijdragen aan de chemie te erkennen.

Chemistry Europe schrijft in het persbericht verder: “Het innovatieve karakter, de wetenschappelijke diepgang en de brede impact van zijn werk zijn opmerkelijk. Zijn onderzoek omvat zowel de ontwikkeling en het gebruik van operando spectroscopie- en microscopiemethoden, het ophelderen van reactie- en deactiveringsmechanismen in de heterogene katalyse en het toepassen van fundamentele principes op maatschappelijk zeer relevante gebieden rond duurzaamheid.”