“Met de African Entrepreneurial Ecosystem Index kunnen we voor het eerst een overzicht en inzicht geven in de enorme diversiteit in de omstandigheden voor ondernemerschap in Afrika, op een manier die ook aangrijpingspunten biedt ter verbetering van deze condities, om een betere kwaliteit van ondernemerschap en duurzame ontwikkeling te realiseren in Afrikaanse landen”, aldus Erik Stam (Utrecht University School of Economics).

“We richten ons op zeven uitdagingsgebieden voor de context van ondernemerschap in Afrika”, zegt Stam. “Dat varieert van governance (kwaliteit van de rechtsstaat maar bijvoorbeeld ook hoe makkelijk het is om een bedrijf te registreren) tot cultuur (de mate van vertrouwen, variabelen in ondernemerschapscultuur) tot support (de mate waarin mensen netwerken hebben, er supporthubs zijn etc.)” Andere kernelementen zijn human capital, finance, toegang tot de markt en de fysieke infrastructuur.

Lees het hele artikel en bekijk de index op de site van de UU.