Wereldwijd gaat het niet goed met de biodiversiteit in het zoetwatergebied. We weten nog relatief weinig van wat er onder water met deze dieren gebeurt. “Door het gedrag en ecologie van vissen te bestuderen, kunnen we de woordvoerder van deze belangrijke dieren worden”, zegt prof. dr. Tom Buijse in zijn inaugurele rede als buitengewoon hoogleraar Freshwater Fish Ecology van Wageningen University & Research.

Zoetwaterecosystemen herbergen de hoogste biodiversiteit. Honderden miljoenen mensen over de hele wereld vertrouwen erop voor hun voedsel, met name kwetsbare gemeenschappen. Zoetwatervissen zijn ook cruciaal voor de gezondheid van allerlei ecosystemen en ondersteunen voedselwebben. Tegelijkertijd is de biodiversiteit in het zoetwatergebied volgens het Wereld Natuur Fonds sinds 1970 met meer dan tachtig procent afgenomen.

“Wat er onder water gebeurt, is vaak niet duidelijk”, zegt Buijse op de site van Wageningen University and Research. “Wat vissen nodig hebben is dus niet goed zichtbaar en vraagt om onderzoek. Door aan de behoeften van vissen te voldoen, kunnen we bijdragen aan het behoud en herstel van de ecologische veerkracht van de binnenwateren.”