Antwerpse partners geven samen startschot voor leerstoel rond klinische studies bij kinderen

UAntwerpen, het UZA en de ZAS-ziekenhuizen slaan de handen in elkaar met de grote farmaspelers Pfizer, Sanofi en GSK. Het doel: de expertise rond klinische studies bij kinderen uitbouwen en studies rond nieuwe vaccins en geneesmiddelen uitrollen. “We weten dat veel ouders interesse hebben”, zegt kinderarts Stijn Verhulst (UAntwerpen/UZA).

“We botsen op onze limieten”, legt prof. Verhulst uit. “Studies met tien tot twintig patiënten, dat lukt. Er zijn voldoende patiënten en knowhow, maar de farmaceutische bedrijven willen grotere studies met honderd kinderen en meer uitvoeren. Om daar te kunnen op inspelen, bundelen de relevante spelers nu hun krachten. We breng pediatrische expertise, expertise rond klinische studies en een groot aanbod aan patiënten en gezonde kinderen bij elkaar.”

“We willen de expertise rond klinische studies bij kinderen bundelen en uitbouwen. We gaan ook onderzoek doen naar vaccinatievertrouwen en samen willen we grote studies gaan organiseren.”

De partners willen ook leren van buitenlandse voorbeelden. “Zo’n studie mag uiteraard niet te belastend zijn voor een kind. Je kan niet vragen om zeven keer een bloedafname te laten doen. We merken wel dat ouders interesse hebben in dergelijke klinische trials. Op die manier kunnen we kinderen snellere toegang geven tot nieuwe en verbeterde geneesmiddelen en vaccins.”

Lees het complete artikel op de site van UAntwerpen.

Beeld: James Gathany, Judy Schmidt, USCDCP
Deel via: