Uit het promotieonderzoek van UT-onderzoeker Jiska Jonas-Van Dijk blijkt dat mediation een positieve impact kan hebben op verdachten in strafzaken.

In steeds meer strafzaken gebruiken slachtoffers en verdachten mediation. Dat mediation zorgt voor een kleinere kans dat een verdachte opnieuw in de fout gaat (recidive) was al bekend. Onduidelijk was waarom mediation zo goed werkte. Jonas-Van Dijk onderzocht voor haar promotieonderzoek de onderliggende mechanismen van dit effect. Daarmee hoopt ze mediation niet alleen verder te kunnen ontwikkelen, maar ook dat het leidt tot structurele toepassing van mediation in strafzaken.

Tijdens mediation hebben slachtoffer en verdachte een gesprek in aanwezigheid van getrainde mediators. Die mediators blijven bewust afstandelijk zodat verdachte en slachtoffer zèlf hun geschil oplossen. Doordat de twee partijen echt in gesprek gaan, nemen deelnemende verdachten meer verantwoordelijkheid. “De verdachte heeft na mediation meer empathie voor het slachtoffer en is zich bewuster van zijn of haar moreel falen dan wanneer een verdachte niet deelneemt aan mediation”, vertelt Jonas-Van Dijk.

In het onderzoek kwamen drie belangrijke werkende mechanismen naar voren. Het eerste mechanisme is het lerende effect van mediation. Mediation kan ook humaniserend werken. En het slachtoffer en diens houding hebben een effect op de dader.

Lees het hele artikel op de site van de UTwente.