Chronische pijn is een van de meest uitdagende problemen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd. Het heeft een grote impact op het dagelijks leven van maar liefst 23% van de bevolking. Daarnaast is de zorg voor patiënten met aanhoudende pijn vaak niet passend. De onderzoeksgroep Pain in Motion van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) spitst zich toe op het verbeteren van het begrip en de behandeling van aanhoudende pijn door zorgverleners. Daarom ontwikkelden ze binnen een project met de Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid een cursus over chronische pijn die zorgverleners een framework voor een betere behandeling bieden.

Veel zorgverleners nog op een traditionele, biomedische manier naar pijn, waarbij verwacht wordt dat aanhoudende pijn rechtstreeks gekoppeld is aan fysieke schade. Daardoor geven ze vaak het advies aan patiënten met pijn om de pijn zo veel mogelijk te vermijden om verdere schade te voorkomen, en schrijven ze vaak bedrust voor. Maar de relatie tussen schade en pijn is er vaak niet bij aanhoudende pijn, waardoor dit advies meestal nadelig is. Uit onderzoek blijkt dat zorg voor patiënten die gericht is op zowel biomedische, psychische en sociale factoren leidt tot betere uitkomsten voor de patiënt.

In de huidige zorgaanpak wordt er te weinig gefocust op de psychosociale factoren die een grote rol spelen bij aanhoudende pijn.

Lees het hele stuk op de site van de VUB.

Pain in motion
Deel via: