Het weglaten van persoonsgegevens op het cv leidt tot een aanzienlijk grotere kans op een aanbod door een werkgever voor kandidaten met een migratieachtergrond. Dat blijkt uit een grootschalige studie van de Radboud Universiteit en Universiteit Utrecht bij de gemeente Den Haag, waarbij gekeken werd naar meer dan 7000 sollicitaties. Toch zijn veel managers nog niet overtuigd van de noodzaak en effectiviteit van objectievere sollicitatieprocedures, blijkt uit diezelfde studie.

Het onderzoek van Lieselotte Blommaert (Radboud Universiteit) en Marcel Coenders (tijdens het onderzoek werkzaam bij Universiteit Utrecht, nu bij Sociaal en Cultureel Planbureau) bevroeg ook managers:  ‘Onder hen bleek bijvoorbeeld slechts 7% te geloven dat het hebben van een migratieachtergrond de kansen van sollicitanten sterk beïnvloedt. Dat is in sterk contrast met de feitelijke situatie. Bovendien zien we dat liefst 37% van de sollicitanten en 42% van het brede publiek gelooft dat dit de kansen sterk beïnvloedt. Mede daardoor staan deze laatste twee groepen veel positiever tegenover objectievere sollicitatieprocedures’.

Lees het volledige bericht op de site van de Radboud Universiteit.

Beeld: Pxhere