Interview in Ad Valvas met Eppo Bruins van het AWTI over de nieuwe vorm van kwaliteitsmeting in de wetenschap.

De Nederlandse wetenschap slaat een nieuwe koers in onder het motto ‘erkennen en waarderen’. Het idee is dat onderzoekers meer doen dan wetenschappelijke artikelen publiceren en dat ze voor die andere taken ook beloond mogen worden. Het gaat bijvoorbeeld om onderwijs, leiderschap, de bijdrage aan team science en de impact op de maatschappij.

Critici vrezen dat die nieuwe koers de goede internationale positie van Nederland in de wetenschappelijke wereld aantast. Volgens Eppo Bruins kun je dat nog niet vaststellen. “Bovendien kunnen we het niet tegenhouden: ‘erkennen en waarderen’ is een mondiale ontwikkeling.”

Deel via: