U vraagt, wij draaien. Al ruim twintig jaar nemen politieke partijen de gedaante aan van een overheidsloket, opengesteld om problemen op te lossen. Dit zegt parlementair historicus Peter van der Heiden. “De mensen gaan ernaar handelen: ik heb dít besteld, dus jullie moeten leveren. Zo’n consumenten-electoraat leidt alleen maar tot teleurstellingen.”

“Een opsomming van maatregelen met een nietje erdoorheen.” Aldus typeert Peter van der Heiden de programma’s waarmee de politieke partijen al een aantal decennia de kiezers proberen te verleiden tot een stem op hun partij. “De mensen krijgen beloftes over bepaalde maatregelen, die in de meeste gevallen niet worden waargemaakt. Dit leidt alleen maar tot teleurstellingen, en tot een enorm volatiel electoraat: de mensen hoppen van de ene partij naar een ander, die weer iets nieuws belooft.”

Van der Heijden bepleit een herwaardering van ideologische verhalen.

Lees het interview op de site van Radboud Recharge.

Maatschappijleer Sjm