Natuurkunde toepassen om ingewikkelde biologische processen beter te begrijpen: Meike Bos deed het in haar promotieonderzoek. Ze onderzocht met computermodellen hoe trilhaarcellen in de luchtwegen bewegen om te zorgen dat slijm weggevoerd kan worden en promoveerde op 29 mei op dit onderwerp.

Hoe zorgt het lichaam er voor dat slijm goed wordt afgevoerd? Volgens Meike is het antwoord op die vraag moeilijker te ontrafelen dan je zou denken. “Biologie is supercomplex: als je echt alle factoren die een rol spelen mee wil nemen, kun je dit soort biologische fenomenen vrijwel niet verklaren.” Daarom probeert Meike aan de hand van de belangrijkste ingrediënten van zo’n fenomeen te verklaren wat er gebeurt. Hier gebruikt ze computersimulaties – versimpelde modellen van de werkelijkheid – voor.

Het liefst zou je natuurlijk direct in de longen van mensen en andere zoogdieren kijken en onderzoeken hoe dit soort fenomenen in elkaar zitten, maar helaas kan dat nog niet. Meike legt uit waarom simulaties daarom zo handig zijn. “Simulaties helpen je om een over een systeem na te denken en dingen te testen,” legt ze uit. Computersimulaties liggen op het grensvlak tussen theorie en praktijk. “Wanneer je je theorie niet verder kunt uitwerpen met pen en papier, ga je over op computersimulaties. Maar ook wanneer je je experiment beter wil begrijpen, kun je daar computersimulaties voor inzetten.”

Lees het hele stuk op de site van de UU.

Meike Bos maakte zelf een illustratie van de vochtlaag in de longen. In het groen tekende ze de lange slijmstrengen die gevaarlijke deeltjes kunnen vangen en afvoeren.
Deel via: