Een goede grap vereist een combinatie van precieze timing, scherpzinnige observatie, het risico om het publiek te beledigen, en een begrip van context, achtergrond, mentale toestanden, enzovoort. Wat gebeurt er in onze hersenen wanneer we een grap bedenken of horen?

Neurowetenschappelijk onderzoek toont aan dat tijdens het maken van een grap de prefrontale cortex (actief tijdens het redeneren) en de temporale kwab (actief bij het verwerken van geluid) actief zijn. Enkele studies suggereren dat naarmate een grap grappiger wordt, de activiteit in de prefrontale cortex afneemt. Dit sluit aan bij de populaire bewering dat we grappiger zijn wanneer we niet per se proberen grappig te zijn. Een andere interessante bevinding is dat de temporale kwab bij ervaren komieken actiever is tijdens het produceren van een grap dan bij minder ervaren grappenmakers. De temporale kwab is de plek waar de hersenen zintuigelijke informatie verzamelen en die mensen helpt bij het begrijpen van de context van een situatie. Ervaren komieken zijn dus goed in het beoordelen van de situatie en passen hun grappen hier zorgvuldig op aan.

Over wat een grap is, bestaan meerdere theorieën.

Lees het hele stuk op de site van het Donders Instituut.

Beeld: Defense Visual Information Distribution Service