Bloedprikken, een infuus aanleggen of in het oor kijken; zelfs ogenschijnlijk eenvoudige medische handelingen kunnen bij kinderen angst, pijn en stress veroorzaken. Volgens kinderarts-intensivist Piet Leroy zijn comfort en vertrouwen net zo belangrijk als de medische behandeling zelf. Hij onderzoekt daarom hoe zorgverleners traumavrije zorg kunnen bieden en op welke manier zorgverleners comfortzorg kunnen leren toepassen. Leroy is benoemd tot hoogleraar ‘procedurele comfortzorg, sedatie en analgesie bij kinderen voor traumavrije zorgverlening’, en sprak op 8 maart 2024 zijn inaugurele rede uit, getiteld “Omarm de kwetsbaarheid”.

Pijn en angst zijn onvermijdelijk bij ziekte en behandeling, maar voor kinderen kunnen deze emoties versterkt worden door medische handelingen. Dat wordt procedureel leed genoemd.

Uit onderzoek blijkt dat er een hele bibliotheek aan betere methodes voorhanden is, die ook wetenschappelijk onderbouwd zijn, maar die op de werkvloer amper worden toegepast om allerlei redenen. Meestal omdat de mensen er niet deskundig in zijn, de methode niet altijd inzetbaar is, niet alle betrokkenen eenzelfde doel voor ogen hebben, maar ook, en dat is de belangrijkste reden, omdat elk kind anders is als het om angst en pijn gaat.

Hoe de zorgverlener als mens communiceert en handelt speelt daarbij een heel grote rol. Nog te vaak wordt deze vaardigheid toegeschreven aan de persoonlijkheid van een zorgverlener. Ik meen echter dat het om een aan te leren deskundigheid gaat die we tot op heden veronachtzaamd hebben binnen onze zorgopleidingen.

Lees het hele stuk op de site van de UM.

 

Prof. Leroy meent dat leedvermindering te leren is.
Deel via: