Je vindt dat er in jouw organisatie iets moet veranderen. Hoe zorg je ervoor dat jouw ideeën op de agenda komen? Wat kun je daarvoor beter wel en niet doen? Hoogleraar Organisatieontwerp en ontwikkeling Kristina Lauche deed onderzoek naar het succes van verschillende vormen van ‘issue-selling’ in organisaties. Lauche: “Ook vanuit een ondergeschikte positie kun je verandering teweeg brengen. Wees slim, zoek de verbinding met de ander en zet door.”

“Issue-selling gaat over de manier waarop individuen hun zorgen, ontevredenheid of ideeën over de organisatie aan de orde stellen. Het kijkt specifiek naar de perspectieven van de medewerker en het middenkader; mensen die niet noodzakelijk de formele macht hebben in de organisatie.”

“De literatuur heeft ons in het verleden gezegd: ‘Blijf weg van emoties. Breng je idee of zorg zo rationeel mogelijk over op de ander’. Dat is niet wat ik heb gevonden. Mijn bevindingen laten zien dat het direct benoemen van frustratie, woede of angst juist kan helpen om dingen op tafel te krijgen. Voorwaarde bij productieve confrontatie is wel dat leidinggevenden ook luisteren en er geen grote, niet- bespreekbare conflicten zijn.”

Lees het hele stuk op de site van RU.

Beeld: Radboud Universiteit