Complexe vraagstukken kennen geen simpele antwoorden, zo stelt dr. Jeroen van der Velden. Hij is universitair hoofddocent aan Nyenrode Business Universiteit en één van de sprekers in het Executive ESG Program van het ESG Innovation Institute (Environment, Social, Governance). In zijn bijdrage gaat hij uit van het idee dat vraagstukken rondom ESG zo complex zijn, dat ze vragen om een andere aanpak dan organisaties van oudsher gewend zijn.

De belangrijkste boodschap die Van der Velden wil meegeven is dat ESG-vraagstukken multidimensionaal zijn. Bovendien is er geen ‘one size fits all’ om duurzame ontwikkelingsdoelen zo effectief en efficiënt mogelijk binnen elke organisatie te implementeren. “De sustainable development goals (SDG’s), zoals opgesteld door de Verenigde Naties, zijn eigenlijk een soort communicerende vaten”, vertelt Van der Velden. “Je kunt als organisatie bijvoorbeeld een fabriek sluiten vanwege de negatieve effecten op het klimaat, maar tegelijkertijd kan dit een negatief effect hebben op de werkgelegenheid en daarmee leiden tot meer armoede. We noemen dat ook wel een wicked problem: een onoplosbaar vraagstuk. Organisaties zullen daarom moeten leren balanceren tussen de verschillende SDG’s en daarin ook keuzes moeten durven maken.”

Volgens Van der Velden zit omgaan met de complexiteit rondom ESG nog niet in het systeem van veel bestuurders. “Ze zijn gewend om winstdoelstellingen centraal te stellen, dus dit vraagt echt om een transformatie in de manier van denken.

Lees meer op de site van Nyenrode Business Universiteit.

Deel via: