Waar we tegen vechten

Als we de geheime geschiedenis van het ontstaan van de klimaatcrisis blootleggen, wordt duidelijk hoe we moeten handelen om de crisis te stoppen.

democratie klimaat