De vraag van Fermi beantwoorden

In 1950, naar verluidt tijdens de lunch, stelde de Nobelprijswinnaar voor natuurkunde Enrico Fermi de vraag: “Waar is iedereen?” doelend op het gebrek aan bewijs voor enige andere beschaving in het heelal. Fermi’s vraag is omgezet in Fermi’s Paradox, wat ook echt een paradox is omdat, gezien de leeftijd van het heelal (ongeveer 13,8 miljard jaar) en het potentiële aantal bewoonbare planeten, er genoeg tijd zou moeten zijn geweest voor een geavanceerde beschaving om te ontstaan en ruimtevarend te worden en het sterrenstelsel te koloniseren.

Ondanks een intensieve zoektocht naar buitenaardse intelligentie (SETI) en het Galileo-project van Harvard University, is er tot nu toe geen bewijs voor een andere beschaving in het heelal. Er is een Grote Stilte.

De Grote Filter

De Grote Stilte kan betekenen dat er een ‘Groot Filter‘ is dat de opkomst en/of overleving van technologisch geavanceerde beschavingen verhindert. De Grote Filter moet worden begrepen als een aantal zeer onwaarschijnlijke stappen die genomen moeten worden voor leven om te ontstaan en zich te ontwikkelen tot een ruimtevarende beschaving. Als één van deze stappen niet kan worden volbracht, kunnen de mogelijkheden van beschavingen worden beperkt. Er is bijvoorbeeld gesuggereerd dat technologische vooruitgang – zoals het gebruik van fossiele brandstoffen, de ontwikkeling van kernenergie of geavanceerde AI – kan fungeren als Grote Filter om de menselijke beschaving te kortwieken. Misschien werken soortgelijke mechanismen in het hele heelal – en wordt elke beschaving die een bepaald niveau van technologische vooruitgang bereikt, zelfvernietigend.

Het belang van het beantwoorden van Fermi’s vraag is daarom dat het ons kan helpen vast te stellen of het Grote Filter nog voor de menselijke beschaving ligt, of dat we het al gepasseerd zijn. In mijn recente boekEconomic Growth and Societal Collapse: Beyond Green Growth and Degrowth Fairy Tales’  introduceer ik het idee van een Grote Filter om te bestuderen of ecologische overschrijding en klimaatverandering zullen leiden tot maatschappelijke ineenstorting. Een droomproject zou het schrijven van een vervolgboek zijn om te onderzoeken of één oplossing om een klimaatcatastrofe te voorkomen een antwoord zou bieden op de vraag van Fermi, en hoe dit op zijn beurt weer informatie kan opleveren voor verdere zoektochten naar buitenaardse beschavingen.

Homeostatisch ontwaken

In mijn boek speculeerde ik dat één antwoord op Fermi’s vraag is dat beschavingen, als fundamentele schaalwet, een groeitraject volgen dat leidt tot “asymptotische burn-out” – wanneer economische groei en schaal zo sterk toenemen dat planetaire systemen overbelast raken. Óf zulke beschavingen storten in – daarom is er (tot nu toe) geen bewijs van in het heelal – óf ze bereiken wat onlangs “homeostatisch ontwaken” is genoemd – wanneer de beschaving zich bewust wordt van haar eigen traject en erin slaagt haar traject aan te passen zodat het consistent is met de planetaire grenzen. In dit ‘homeostatisch ontwaken’ kan de beschaving haar hele manier van economische groei en politiek bestuur veranderen om politieke en ecologische desintegratie te voorkomen. Ze kan ook een einde maken aan haar ambities om de Melkweg te koloniseren.  De miljardairs gaan misschien toch niet naar Mars.

Terwijl velen AI zien als een potentiële bedreiging voor de beschaving en oproepen om deze te reguleren tot de dood, spelen AI en de bredere Noosphere of Dataome die is ontstaan, mogelijk een centrale rol hierin. De Dataome kan de opkomst van een planetaire intelligentie vergemakkelijken door fysieke beperkingen in communicatie en handel weg te nemen en in toenemende mate niet alleen het delen van informatie van mens tot mens te stimuleren, maar ook het delen van informatie van computer tot computer en de opkomst van AI die een nieuwe fase in de planetaire collectieve intelligentie vertegenwoordigt. Zoals Cesar Hidalgo zei: “Het universum bestaat uit energie, materie en informatie, en terwijl energie en materie er standaard zijn, moet informatie manieren vinden om te ontstaan“. Door middel van de Dataome lijkt technologie de opkomst van informatie aan te sturen, en door het kanaliseren van energie en materie haalt het “it’s from bits“, zoals John Wheeler het noemde.

De Dataome lijkt een model van de werkelijkheid te construeren dat ‘het pad onthult’ waar de mensheid zich op bevindt en tegelijkertijd vraagtekens zet bij het pad van exponentiële groei die leidt tot overschrijding van het milieu. Het lijkt informatie te delen en de zoektocht naar verdere informatie over hoe om te gaan met dit probleem te sturen.  Of het Dataome in staat zal zijn om de identificatie, selectie en toepassing van acties die zullen resulteren in planetaire homeostase te begeleiden, is de vraag. Het Dataome kan, net als een menselijk brein, geïnfecteerd zijn met slechte memes, verkeerde informatie en kankerachtige groei van nutteloze informatie. Het kan ook zijn dat ons homeostatisch ontwaken te laat plaatsvindt – dat we niet genoeg tijd hebben om ons ecologische overschrijdingstraject te corrigeren.

Winterslaap

Daarom moeten we oppassen dat we de ontwikkeling van AI niet beperken, moeten we daadkrachtiger optreden tegen de digitale dystopieën van ongecontroleerde sociale media en moeten we de zoektocht naar buitenaardse intelligentie (SETI) intensiveren. Tot nu toe heeft SETI niet overwogen hoe een beter begrip van de economie van een homeostatische beschaving van invloed zal zijn op hoe we zoeken, en naar welke techno-signaturen we moeten zoeken.

Dit is een omissie, want economie bestudeert ruil, en ruil is wat de menselijke beschaving uniek maakt op de aarde. Het zou, net als natuurlijke selectie (die er in de eerste plaats voor selecteerde) een uitgangspunt moeten zijn om de voetafdrukken te overwegen die ET zal achterlaten.  Bijvoorbeeld, als ruil efficiënter wordt gemaakt door computing – een goed ontwikkeld Dataome – dan kan de ultieme homeostatische beschaving die gedreven wordt door haar Dataome besluiten om een winterslaap te houden, totdat het heelal koud genoeg is om meer voordeel te bieden voor computing. Dit staat bekend als de aestivatiehypothese, die zoals de voorstellers suggereren gebaseerd is op de redenering dat ‘als een beschaving de rekenkracht wil maximaliseren, het rationeel lijkt om te aestiveren tot de verre toekomst om de omgeving met lage temperaturen te benutten: dit kan een 1030 multiplier van bereikbare rekenkracht opleveren‘. Het is het ultieme ontgroei-scenario.

Als we weten hoe de economie van zo’n computatiesamenleving in diepe winterslaap zou functioneren, weten we ook beter hoe we ernaar moeten zoeken. Het verbeelden van slapende buitenaardse beschavingen zou inderdaad een droomproject zijn…