​In aanwezigheid van dochter Juliana doopte de Universiteit Antwerpen vrijdagnamiddag 31 maart de historische aula op Campus Middelheim om tot Aula Patrice Lumumba. “Deze symbolische naamgeving is voor onze universiteit een engagement naar de toekomst toe”, aldus rector Herman Van Goethem. Juliana Lumumba reageerde emotioneel.

De historische aula op Campus Middelheim is een beladen plek: in de aula reikte de voormalige Koloniale Hogeschool tussen 1920 en 1962 jaarlijks haar diploma’s uit. Belgische mannen kregen er een eliteopleiding om vervolgens de kolonies te gaan ‘besturen’. De Universiteit Antwerpen is onrechtstreeks de opvolger van de hogeschool.

“De omdoping van dit lokaal tot Aula Patrice Lumumba is symbolisch natuurlijk heel belangrijk”, legt rector Herman Van Goethem uit. “Lumumba streed als eerste premier van het onafhankelijke Congo voor gelijke sociale en politieke rechten. In 1962 werd hij vermoord, met medeweten van de Belgische overheid. Hij groeide na zijn dood uit tot een belangrijk symbool voor emancipatie, respect, gelijkwaardigheid en mensenrechten.”

“Deze symbolische naamgeving is voor onze universiteit ook een engagement naar de toekomst toe. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen om historische en actuele onrechtvaardige internationale verhoudingen, gebaseerd op westerse superioriteit en ongelijke economisch-politieke interacties, recht te trekken. Daarom maken we bijvoorbeeld werk van een nieuw mission statement, met een versterkte focus op diversiteit, inclusie en respect. We nemen daarnaast ook initiatieven die ervoor zorgen dat onze universiteit een veilige ruimte voor iedereen kan garanderen. We engageren ons om de curricula en lesinhouden niet alleen te benaderen vanuit een eurocentrisch perspectief.”

Bericht met foto’s op de site van UAntwerpen.

Deel via: