Besluitvorming is een groot onderzoeksveld dat al langer door economen, filosofen en historici wordt onderzocht. En pas meer recentelijk door neurowetenschappers.

Het maken van een keuze is een cognitief proces waarbij we eerder opgedane kennis en onze zintuigen gebruiken om een actie of gedachte te vormen, die zowel rationeel als irrationeel kan zijn. Door keuzes te maken proberen we de uitkomst van onze acties te optimaliseren, waarbij we onze strategie steeds aanpassen aan de veranderingen en uitdagingen van onze omgeving.

Neurowetenschappers onderzoeken het maken van keuzes door hersenactiviteit te meten in dieren en mensen terwijl ze een keuze maken. Elektrodes kunnen bijvoorbeeld de activiteit in de hersenen van muizen meten wanneer ze uit verschillende dingen moeten kiezen, bijvoorbeeld welke route ze nemen in een doolhof. Meestal is het niet mogelijk om dit soort elektrodes direct in menselijke hersenen te plaatsen. In plaats daarvan gebruiken ze non-invasieve methodes zoals functionele MRI. Hiermee kan de activiteit in verschillende gebieden van de hersenen gemeten worden terwijl mensen een keuzetaak doen.

Onderzoekers ontdekten hersengebieden die betrokken zijn bij het maken van keuzes en het aanpassen van keuzes bij feedback. Ook ontdekten ze het belang van emoties: vastgelegde ervaringen van eerdere keuzes.

Lees meer in de ‘Brain basics-zomerserie’ op de site van het Donders Instituut.