Jochem Tolsma, bijzonder hoogleraar Sociale Scheidslijnen tussen Groepen aan de Rijksuniversiteit Groningen en universitair hoofddocent sociale ongelijkheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft een droomproject: een onderwijssysteem dat scheidslijnen uitgumt.

“Het moge duidelijk zijn dat er veel overeenkomsten zijn tussen ongelijkheid, segregatie en polarisatie. Alle drie gaan ze over ongelijke verdelingen. Sociale scheidslijnen ontstaan daar waar ongelijkheid, polarisatie en segregatie steeds dezelfde groepen in de samenleving verdelen. En dat is dus vrij duidelijk het geval bij opleidingsgroepen. Dit is onwenselijk. Sociale scheidslijnen veroorzaken gevoelens van uitsluiting en onbehagen. Bovendien bemoeilijken sociale scheidslijnen de samenwerking en consensusvorming over groepsgrenzen heen en vergroten ze hiermee de risico’s op (gewelds)conflicten. Opleidingsscheidslijnen vormen kortom een reële bedreiging voor de democratie.”

Lees hier het hele antwoord van Tolsma op ‘de jaarlijkse vraag’ – en alle 88 andere antwoorden.

Deel via: