Jongeren die opgroeien in kansarmoede nemen minder snel de stap naar het hoger onderwijs en zijn dan ook nog eens minder succesvol dan jongeren uit een betere sociaaleconomische situatie. En dat terwijl onderwijs net één van de sleutels is om te ontsnappen uit kansarmoede. Om hier verandering in te brengen en de instroom van jongeren in kansarmoede naar het hoger onderwijs te verbeteren, bundelen 19 Limburgse organisaties nu de krachten in een bondgenotennetwerk.

41 procent van de jongeren die opgroeien in kansarmoede presteert minder goed in het hoger onderwijs. Bij meer geprivilegieerde leerlingen met een hoge sociaaleconomische situatie is dat maar 6 procent. “En dat heeft verschillende redenen”, zegt Marijn Straetemans, stafmedewerker onderwijsbeleid aan UHasselt. “Zo ervaren deze jongeren meer barrières wanneer ze kiezen voor een studie in het hoger onderwijs, zowel op financieel vlak als op sociaal-emotioneel en organisatorisch vlak. Ze hebben bijvoorbeeld een lager zelfbeeld, hebben vaak geen rolmodellen die hen kunnen inspireren om te studeren aan een hogeschool of universiteit en het ontbreekt hen vaak aan de juiste ondersteuning om aan de studie te beginnen of tot een goed einde te brengen.”

Om de doorstroom van jongeren in kansarmoede naar het hoger onderwijs te verbeteren, bundelen nu 19 Limburgse organisaties, op initiatief van Universiteit Hasselt, de krachten onder de naam EDU Sherpa. “Het gaat hierbij om zowel scholengroepen, steden en gemeenten, middenveldorganisaties en hoger onderwijsinstellingen. Allemaal werken deze organisaties rond het begeleiden van jongeren en hun ouders maar met dit bondgenotennetwerk willen we alles beter op elkaar afstemmen”, zegt Herman Reynders, co-voorzitter van TALim, één van de projectpartners.

Lees het hele bericht op de site van UHasselt.

Beeld: UHasselt