Kornelis Blok, hoogleraar Energiesysteemanalyse aan de Technische Universiteit Delft, hield op 24 mei 2023 zijn afscheidsrede. Blok was lead author van het 3de, 4de en 6de Assessment Report van het Intergovernmental Panel on Climate Change, de organisatie die in 2007 de Nobelprijs voor de Vrede ontving.

In zijn rede beargumenteert hij dat we snelheid nodig hebben, met name door de klimaatverandering. Hij bespreekt twee belangrijke voorwaarden van de energietransitie: energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. En ten slotte schetst hij de vooruitzichten op het behalen van de ambitieuze doelen. 

De Nederlandse vertaling van zijn rede verschijnt hier voor het eerst.