In 2021 werd er wereldwijd maar liefst 30 miljard dollar geïnvesteerd in digitale toepassingen voor de gezondheidszorg. En die investeringen zullen de volgende jaren nog verder stijgen tot meer dan 100 miljard. En toch wordt de technologie nog niet echt omarmd door patiënten en zorgverleners. Welke hindernissen staan een betere acceptatie in de weg? En wat is de impact van de technologie op het welzijn van zorgverleners en patiënten? Dat brengen UHasselt-onderzoekers van de onderzoeksgroep Marketing de komende jaren in kaart.

“Dat de investeringen in eHealth zo hoog zijn, kan eigenlijk niet verbazen. Het lijkt immers het perfecte antwoord op de noden op het terrein. Tegelijkertijd zien we wel dat de gezondheidszorg een stuk trager is in het accepteren van nieuwe technologieën dan andere sectoren. Patiënten en
zorgverleners hebben duidelijk twijfels bij het gebruik ervan, en stellen zich terughoudend op. Het is belangrijk om te onderzoeken hoe dat komt, en wat we kunnen doen om dat te veranderen. (…) Wij focussen daarbij op de impact die de technologie kan hebben op het welzijn van  zorgverleners en patiënten. Het is belangrijk om daar voldoende oog voor te hebben, om van de implementatie van technologie ook op lange termijn een positief verhaal te maken.”

Dat de onderzoeksgroep Marketing dit onderzoek uitvoert, roept vaak verbazing op. “Marketing wordt te vaak eenzijdig geassocieerd met het verleiden en misleiden van klanten, maar dat is een misvatting. (…) Goede marketing wil in de eerste plaats waarde creëren voor de klant. De noden en verwachtingen van de klant staan daarbij altijd centraal.”

Lees het interview met Sara Leroi-Werelds, Sandra Streukens en Sien Vaes in het UHasselt Magazine.

Beeld: UHasselt
Deel via: