Het elektrificeren van plastic kralen in een laboratoriumopstelling veroorzaakt zwermgedrag dat lijkt op wat we bij vogels zien. En als je kralen van twee groottes mengt, scheiden ze automatisch in twee groepen. Deze ogenschijnlijk eenvoudige observatie van Alexandre Morin en Samadarshi Maity leert ons over collectieve beweging op alle schalen. “Het is prachtig dat zoiets complex als vogels in zijn essentie kan worden begrepen door middel van kralen.”

Promovendus Maity beschrijft het experiment. “We plaatsen twee soorten kralen met verschillende maten in een cirkelvormige ruimte. We geven ze vervolgens een vaste snelheid in een willekeurige richting. Als er genoeg kralen zijn, ontstaat er een collectieve draaikolkbeweging.” Morin voegt toe: “Met andere woorden, de kralen gedragen zich als een zwerm ook al hebben ze geen hersenen. Ik vind dat verbazingwekkend.”

De twee onderzoekers ontwikkelden een theoretisch model. “Met een wiskundig model kunnen we algemene regels achterhalen. Die beschrijven alle interacties in het systeem en volgen individuele kralen op elk moment.”

Lees het hele artikel, met de animatie, op de site van de Universiteit Leiden.

S. Maity and A. Morin