Een consortium van de universiteiten van Yale (VS), Northwestern (VS) en Warwick (VK) en Groningen gaat een experiment ontwikkelen om te testen of zwaartekracht een kwantumverschijnsel is. Dit onderzoek draagt bij aan een beter begrip van zwarte gaten, de oerknal en het heelal. Van de Rijksuniversiteit Groningen is hoogleraar theoretische natuurkunde Anupam Mazumdar (Van Swinderen Instituut) consortiumpartner.

In de kwantummechanica, die het gedrag van atomen en moleculen beschrijft, gedragen objecten zich anders dan alles wat we kennen: ze kunnen zich in een kwantumsuperpositie bevinden, op twee plaatsen tegelijk. De wetenschappers gaan onderzoeken of zwaartekracht op deze manier werkt, door microdiamanten in een vacuüm te laten zweven. Als de zwaartekracht kwantum is, zal het de diamanten ‘verstrengelen’ – een intrigerend fenomeen dat twee objecten sterk met elkaar verbindt op manieren die in het dagelijks leven onmogelijk zijn.

Lees het hele bericht op de site van de universiteit Groningen.

Illustratie: Anupam Mazumdar