Rapport ‘Dilemma tussen menselijke maat en angst voor precedentwerking en willekeur’ naar de Tweede Kamer.

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben Rechtswetenschappers van de Open Universiteit en de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar het dilemma tussen enerzijds de gewenste menselijke maat en anderzijds de angst voor precedentwerking en willekeur. Het onderzoeksrapport is begin oktober 2023 door demissionair minister Hugo de Jonge aangeboden aan de Tweede Kamer.

De menselijke maat in het bestuursrecht moet worden vergroot en de overheid dient responsiever te zijn. Dit is terug te zien is in het conceptwetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb. Vanuit de uitvoeringspraktijk wordt de angst uitgesproken voor precedentwerking en willekeur. Het onderzoeksteam, bestaande uit Rolf Ortlep, Jacobine van den Brink, Yacintha Habicht en Amber Mulder, concludeert dat mensen die proberen het gelijkheidsbeginsel te gebruiken om uitzonderingen te rechtvaardigen, meestal niet succesvol zijn. De angst voor willekeur is dus ongegrond – er is meer ruimte voor de menselijke maat.

Lees het hele bericht, inclusief de link naar het rapport, op de site van de OU.