Onderzoekers van de Universiteit van Tilburg en UAntwerpen bevraagden 2000 Belgische volwassenen tussen 19 en 79 jaar over hun ervaringen met online agressie als dader en slachtoffer. Het onderzoek toonde aan dat ook 66-plussers aan online agressie doen.

Online agressie of het opzettelijk kwetsen van anderen online wordt vooral bestudeerd bij jongeren en jongvolwassenen. “Maar daders en slachtoffers van online agressie zijn te vinden in alle leeftijdsgroepen,” zeggen prof. Sara Pabian en prof. Heidi Vandebosch. “Ongeveer twee op de tien 66-plussers gaf toe recent online agressief te zijn geweest en drie op de tien was recent slachtoffer van online agressie. Bij jongvolwassenen (18-25) was zes op de tien recent dader en vijf op de tien recent slachtoffer,” legt Pabian uit.

De onderzoekers zochten ook naar verklaringen waarom volwassenen online agressief zijn. Bij alle leeftijdsgroepen vonden ze een verband tussen zelf het doelwit geweest te zijn en online agressief gedrag, maar dit verband was het sterkst bij jongvolwassenen (18-25). Bij de oudere leeftijdscategorieën werd online agressief gedrag eerder verklaard door bepaalde overtuigingen die daders hebben om hun gedrag goed te praten.

Lees het hele bericht op de site van UAntwerpen.

Beeld staat los van bericht