Willem Schramade is hoogleraar Finance aan Nyenrode Business Universiteit en geeft college in het programma ESG for Boards, dat onderdeel uitmaakt van de serie Board Essentials. “Er is een grote ommezwaai nodig. De uitdaging daarbij is dat bedrijven zelf de regie pakken, in plaats van zich te laten verrassen door de uitdagingen die op hun pad komen.”

Een duurzaamheidsstrategie draagt bij aan milieubewustzijn, kan kosten op de lange termijn verminderen, de reputatie verbeteren en veerkracht creëren tegen marktveranderingen. Volgens Schramade is langetermijnwaardecreatie de belangrijkste voorwaarde om als organisatie succesvol te zijn op het gebied van ESG (Environmental, Social en Governance). “Ik kan mij storen aan het feit dat veel bedrijven vooral bezig zijn met compliance: het naleven van wet- en regelgeving. Maar eigenlijk span je daarmee het paard achter de wagen. Wat organisaties zouden moeten doen is zichzelf afvragen wat hun bestaansrecht is. Welke behoeften vervullen zij? Welke problemen lossen ze op?”

In zijn college in ESG for Boards richt Schramade zich op sustainable finance: het aanreiken van tools die bestuurders helpen om investerings- en financieringsbeslissingen te nemen voor betere resultaten op de lange termijn. Hij pleit daarbij voor het sturen op brede waarde, waarbij sociale en ecologische zaken financieel uitgedrukt worden en hun omvang en belang duidelijker zichtbaar worden.

Lees het hele bericht op de site van Nyenrode.

 

Deel via: