Hannah Flerlage en Chris Slootweg zijn verbonden aan het Van ’t Hoff Institute for Molecular Sciences, Universiteit van Amsterdam. Onlangs schreven ze op persoonlijke titel het artikel ’Modern Chemistry is Rubbish’ in Nature Reviews Chemistry (2023). Op de site van Sciencelink schrijven ze dit opiniestuk (een bewerking van het oorspronkelijke stuk):

Onlangs publiceerden wij een artikel in Nature Reviews Chemistry met de provocerende titel ‘Modern Chemistry is Rubbish’. Het betreft een oproep tot actie, want onze moderne wereld schreeuwt om 100% duurzame chemie, maar we zijn er nog lang niet. Sinds de industriële revolutie maakt de chemie er letterlijk een zooitje van. Het faciliteert immers de route van fossiele grondstoffen naar vervuiling; het circulair gebruik van onze grondstoffen en producten is nog maar heel beperkt.

Wij pleiten daarom dat chemici verder moeten kijken dan ‘coole moleculen’ en ‘geweldige chemie’, en naast academisch, fundamenteel onderzoek, ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ter harte nemen. De energie- en materialentransitie vergt nieuwe, toepasbare kennis en als de chemie hieraan positief wil bijdragen dan is het belangrijk om kritisch na te denken over de huidige impact ervan om toekomstige problemen te voorkomen.

Lees het hele stuk op Sciencelink.