Frank Gerits, universitair hoofddocent in de Geschiedenis van Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht, heeft een droomproject: ‘de counterfactual history machine’:

“Een van de grootste intellectuele uitdagingen binnen de historische en sociale wetenschappen is de vraag welke fenomenen en gebeurtenissen voorvloeien uit ideeën en beslissingen genomen door het individu en welke het gevolg zijn van structuren die buiten de invloed liggen van het individu. Het zogenaamde ‘structure-agency’-debat is iets waar scriptieschrijvende studenten, maar ook ervaren onderzoekers, vaak mee worstelen. Moeten we de Franse Revolutie van 1789 bestuderen door te kijken naar de invloed van grootse persoonlijkheden zoals Napoleon Bonaparte en Maximilien Robespierre of was het de honger, de politieke onvrede en de grove ongelijkheid die de bestorming van de Bastille werkelijk stimuleerde?”

Lees hier het hele antwoord van Gerits op ‘de jaarlijkse vraag’ – en alle 88 andere antwoorden.