NWO heeft een NGF AiNed Fellowship-beurs toegekend aan ‘Responsible AI for Voice Diagnostics’, een project onder leiding van Cristian Tejedor Garcia van het Centre for Language Studies van de Radboud Universiteit. Het doel van het project is om nieuwe vormen van spraaktechnologie te ontwikkelen die voorzien in AI-ondersteunde diagnose en beheer van neurodegeneratieve ziekten en AI-ondersteunde support voor verbetering van uitspraak en leesvaardigheid.

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft nu al een opmerkelijk vermogen om de menselijke stem te analyseren. Het project van Tejedor Garcia heeft als doel om AI op een verantwoorde, privacybeschermende manier te ontwikkelen, zodat het gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van diagnosesystemen die artsen en leraren ondersteunen.

“Onze stem vertelt meer over ons dan we beseffen,” aldus Tejedor Garcia. “Dit project ontwikkelt AI die inzoomt op specifieke informatie in onze stem ten behoeve van gezondheidszorg of onderwijs, terwijl niet-relevante, privacygevoelige informatie wordt gewist. We willen de diagnose van neurodegeneratieve ziekten en de beoordeling van uitspraak en leesvaardigheid verbeteren.”

Bericht op de site van de Radboud Universiteit