Gewoon geld overmaken aan mensen die in armoede leven werkt. Ze investeren het dan in voedsel, schoon drinkwater, onderwijs en een duurzaam huis met zonnepanelen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar een project van de Nederlandse organisatie INclusion, die in 2020 als eerste een basisinkomenproject startte in Oeganda.

INclusion wil het basisinkomen in totaal zeven jaar lang blijven geven, tot in 2027. Dit geeft de inwoners van Welle de tijd om echt iets op te bouwen, zodat ze na afloop van het project niet snel weer terugvallen in armoede. Een onderzoeksrapport, geschreven door Lisa van Dongen, promovenda bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, toont aan dat de extreme armoede is afgenomen van 55% naar 10%, de voedselzekerheid sterk is, het percentage huishoudens in het bezit van rundvee is gestegen van 9% naar 49%, etc.

Dit project gaf een deel van het geld aan de gemeenschap – niet alles aan individuen. Ook dat hielp. “De basisgedachte”, zo zegt directeur René Heeskens van INclusion, “is dat mensen die in armoede leven zelf het beste weten wat ze nodig hebben, en dat ze ook het meest gemotiveerd zijn om hun eigen situatie te verbeteren”.

Lees het hele artikel op de site van de RUG.