Wanneer het gaat over Islam, gaat het vaak over regels en tradities, over vroomheid en politiek. Wat veel mensen niet weten, is dat er sinds het ontstaan van de Islam altijd kritische vrijdenkers zijn geweest. Mystici en non-conformisten stelden het gedachtengoed van vrome gelovigen op de proef, in een gebied dat zich uitstrekte van India tot de Balkan. Een team wetenschappers onder leiding van Professor Asghar Seyed-Gohrab onderzoekt in het ERC-project Beyond Sharia: The Role of Sufism in Shaping Islam het werk van deze non-conformisten. In een mooie serie video’s vertellen de teamleden over hun onderzoek.

Bekijk ze op de site van de Universiteit Utrecht

Beyond Sharia. Beeld: UU
Deel via: