Welvaart is veel meer dan wat we met elkaar verdienen, consumeren en produceren, zagen onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Zij ontwikkelden daarom een bredere methode om de welvaart van mensen te meten: de Brede Welvaartsindicator (BWI). Samen met onderzoekers van RaboResearch peilen zij sinds 2016 ieder jaar hoe Nederland ervoor staat. Dit jaar zien ze een lichte stijging van dat BWI, maar de regionale verschillen zijn sinds 2013 toegenomen.

 De BWI-onderzoekers kijken om de welvaart te meten naar elf dimensies. Zij nemen ook de veiligheid van mensen mee in hun onderzoek, net als milieu, gezondheid, subjectief welzijn, balans tussen werk en privé, wonen, onderwijs, materiële welvaart, maatschappelijke betrokkenheid, sociale relaties en banen. Onderzoeker Auke Rijpma: “Maatstaven zoals het bbp of koopkracht kunnen vele van deze aspecten niet goed meenemen, terwijl wij weten dat mensen ze belangrijk vinden.”

 Maatschappelijke betrokkenheid (vrijwilligerswerk en vertrouwen in anderen) en milieukwaliteit (met name lagere fijnstofuitstoot) verbeterden, maar persoonlijke ontwikkeling (opleidingsniveau) en woontevredenheid verslechterden.

Lees het hele bericht op de site van de Universiteit Utrecht.

Brede welvaart gaat verder dan inkomen alleen
Deel via: