De faculteiten Economie en Bedrijfskunde zijn op zoek naar hun maatschappelijke rol en vragen zich af of er voor hen geen bredere taakopvatting is weggelegd. Dat kan, mits men wel de focus houdt, betogen Edward Feitsma en Focco Vijselaar op ESB, het platform voor economen.

“Economie, zo leerde Heertje (Heertje en Van Sandwijk, 2015) ons, gaat over het optimaliseren van de keuze tussen schaarse en alternatief aanwendbare middelen. De mate waarin die keuze slaagt, heet welvaart, een begrip dat volgens hem niet verward moest worden met welzijn, een domein dat een stuk breder is en alwaar hij economen onbevoegd achtte. Economie ging daarbij altijd al over meer dan geld: ook schone lucht, vrije tijd en grond zijn immers ‘schaars en alternatief aanwendbaar’.”

Een bredere taakopvatting houdt dus in dat men verder kijkt dan naar het puur financiële, maar dat men daarbij wel dicht bij de economische theorie blijft: keuzes ten tijde van schaarste. “Economen kunnen helpen om de juiste keuzes te maken, niet alleen bij materiële, maar juist ook bij immateriële vraagstukken.”

Lees het hele stuk op de site van ESB.

source: fitore on DeviantArt