Onderzoekster Diane Zandee, die op 26 mei aan Nyenrode Business Universiteit promoveerde, wil finance en duurzaamheid met elkaar verbinden. Ze onderzocht hoe accounting kan bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Er is een gezamenlijke taal en structuur nodig om de nieuwe economie te omarmen. In literatuur wordt accounting gepresenteerd als ‘de taal van het bedrijfsleven’.

“We focussen ons nog te veel op de financiële kant en te weinig op ecologische en sociale waarden. Dit veranderen we alleen als de gehele keten mee verandert. Daarvoor hebben we een dirigent nodig, een coördinator die zorgt dat alles in het goede tempo gaat en dat iedereen met elkaar de harmonie vindt.”

In de businessmodellen van de lineaire economie worden niet alle risico’s meegenomen, zoals klimaatrisico’s of schaarste van grondstoffen. Dat zijn factoren die wel van belang zijn voor de continuïteit van een organisatie. “Nu wordt een investering vaak beoordeeld door te kijken naar kortetermijnwinst en -risico’s. In een circulaire economie worden investeringen beoordeeld op andere waarden. Bijvoorbeeld door het hergebruik van grondstoffen. Daarmee kijk je naar de langetermijn-continuïteit en vermindering van de langetermijnrisico’s.” De extra waarde van bijvoorbeeld hergebruik kan niet worden opgenomen in de huidige economisch gerichte accounting en ratio’s en ook de risico’s van klimaatverandering en materialen zijn niet zichtbaar in de huidige (lineaire) accounting structuren.

De grootste uitdaging bij het implementeren van nieuwe accountingstructuren is volgens Zandee gedragsverandering.

Lees verder op de site van Nyenrode, waar ook de samenvatting van het proefschrift staat.