Door een stijgende zeespiegel, vaker extreme neerslag en drogere zomers wordt er in de toekomst steeds meer van onze dijken gevraagd. In de komende dertig jaar moet er alleen al in Nederland 1.500 kilometer aan dijken versterkt worden. Als er meer bloemen en kruiden groeien op dijken, draagt dat al voor een groot deel bij aan een oplossing, zeggen ecologen van de Radboud Universiteit en Wageningen Universiteit op de site van Radboud Recharge.

In het innovatieproject ‘Future Dikes‘ ontwikkelt een consortium van partijen, met Waterschap Rivierenland als opdrachtgever, een duurzame grasbekleding voor de dijken van de toekomst: erosiebestendig, kosteneffectief en bloemrijk.