Mensen in de Sahel krijgen steeds meer last van de gevolgen van klimaatverandering. Om de groeiende bevolking te kunnen blijven voeden, is dringend behoefte aan aanpassing van de landbouw aan meer hitte en droogte. Maar door conflicten in de regio gebeurt dat niet. Nationale onderzoeksinstituten in Afrika doen samen met het Sahelplatform van Wageningen University & Research een oproep om juist nu te investeren in de regio.

Tijdens de 28ste klimaatconferentie in Dubai, COP28 ging het veel over mitigatie: het tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen om klimaatverandering te voorkomen. Maar ook adaptatie kwam ter sprake. Het nog op te richten klimaatschadefonds moet de schade van klimaatopwarming in armere landen compenseren. Dat is belangrijk, maar voor grote delen van Afrika is adaptatie, de aanpassing aan klimaatverandering, van levensbelang, zegt Han van Dijk. Hij is persoonlijk hoogleraar ontwikkelingssociologie bij Wageningen Universiteit, medeoprichter van het Sahel-platform en deed jarenlang onderzoek in West-Afrika.

Lees de longread op de site van de WUR.

Beeld: Kemp et al 2022