Professor Stefan Rummens (UAntwerpen) is politiek filosoof. Hij publiceert onder meer over democratie en populisme: “We leven in een tijd waarin zelfs dictatoriale regimes met verkiezingen de schijn van democratie ophouden. Zelfs zij zien in dat politieke legitimiteit alleen van het volk kan komen. Rusland houdt verkiezingen, China doet het, zelfs Noord-Korea. Maar dat is natuurlijk slechts vernis – over de eigenlijke staat van de democratie zegt dat bitter weinig. (…) De stijgende trend sinds de Tweede Wereldoorlog, naar meer democratieën en naar sterkere democratieën, is stilgevallen. Dat is wel zorgwekkend. Anderzijds, België is, als één van de oudere democratieën in de wereld, nog altijd een solide, goed functionerende democratie. Het gebouw staat hier nog steeds stevig recht, net zoals in de meeste westerse landen. Maar het is ook zaak dat zo te houden, en waakzaam te blijven.”

Professor Sofie Marien doceert politieke communicatie. Ze concludeerde dat de vermeende afname van het vertrouwen in de democratie niet klopt: die trend is er niet. “Democratie is per definitie altijd in crisis.”

Die hele discussie over ‘vertrouwen’ zou volgens Marien trouwens veel beter over ‘betrouwbaarheid’ gaan. “Dat is een wereld van verschil: met ‘vertrouwen’ leg je het probleem bij de burger, die al dan niet afhaakt. Als je als politicus gaat focussen op dat vertrouwen, ga je vooral inzetten op je communicatie – iets wat je vandaag ook meer en meer ziet. Maar met ‘betrouwbaarheid’ ligt de bal in het kamp van de politiek. Als je een betere betrouwbaarheid wil, zal je doel zijn: zorgen voor een betere vertegenwoordiging, meer onpartijdigheid, beter beleid dat ook op de lange termijn focust, enzovoort. Je zult zien: dan volgt het vertrouwen bij de burgers vanzelf.”

Lees het hele stuk op de site van de Universiteit Antwerpen.

Bron: Eurobarometer 2018
Deel via: