Op 15 juni 1911 ontvingen twintig vooraanstaande natuurkundigen een “Uitnodiging voor een Internationale Wetenschappelijke Raad om actuele kwesties van de moleculaire en kinetische theorie op te helderen“. De uitnodiging was vertrouwelijk en ondertekend met “E. Solvay”. Vandaag de dag wordt de Raad die van 30 oktober tot 3 november 1911 in Brussel werd gehouden beschouwd als de eerste internationale conferentie over de fysica in de geschiedenis en wordt zijn belang voor de vooruitgang van de wetenschap wereldwijd erkend. Na de Eerste Wereld­oorlog, in 1922, begon een tweede weten­schappelijk comité met het organiseren van de Solvay Conferences on Chemistry. Dit jaar, van 18 tot 20 april, is er voor het eerst ook een Solvayraad voor Biologie.

De Solvay Instituten willen een belangrijke speler zijn in de ontwikkeling van de biologie van de 21e eeuw, net zoals ze dat zijn geweest voor fysica en chemie. Dat resulteert vanaf dit jaar in de eerste Biologieraad, naar het unieke model van de Raden voor Fysica en Chemie. De eerste Solvayraad voor Biologie loopt van 18 tot 20 april en zal worden voorgezeten door professor Thomas Lecuit van het Collège de France, directeur van het Turing Center for Living Systems. “De raad, getiteld The Organization and Dynamics of Biological Computation, zal 35 experten bijeenbrengen die geselecteerd zijn door een internationaal wetenschappelijk comité. De Raad wil op multidisciplinaire wijze ons begrip bevorderen van de manier waarop informatie door biologische systemen wordt overgedragen en verwerkt. Het onderzoek van Thomas Lecuit over de algemene vraag naar de oorsprong van vormen in de biologie en de aard van morfogenetische informatie, is een perfect voorbeeld van transdisciplinariteit: belangrijke bijdragen aan het begrip van morfogenese werden voor het eerst voorgesteld door de beroemde wiskundige Alan Turing in 1954 en vervolgens verfijnd door de biologen Lewis Wolpert en Francis Crick in de jaren 1970.”

Lees het hele bericht op de site van de VUB.

De Solvay Conferentie van 1927 wordt beschouwd als een van de meest memorabele ooit. Deze foto is genomen in het Brusselse Leopoldpark.