Kankercentrum IKNL heeft een interactieve Kankeratlas gemaakt waarop van 24 kankersoorten precies is te zien hoe vaak die in een bepaald postcodegebied voorkomen, gecorrigeerd naar aantal mensen en leeftijdsopbouw. Inzicht in hoeveel vaker of minder vaak bepaalde kankerdiagnoses in een regio voorkomen, leidt volgens hoogleraar kankerepidemiologie Bart Kiemeney tot ‘gedoe’ en levert zelden nieuwe inzichten op. Want naast een grote dosis pech beïnvloedt vooral de leefstijl de kans of iemand al dan niet kanker krijgt, veel meer dan bijvoorbeeld de omgeving. Dat stelt hij op Voxweb. De meest voor de handliggende verklaring van kanker is ’toeval’.