In het promotieonderzoek van Lynn van Vugt, onder begeleiding van Mark Levels, hoogleraar Gezondheid, Onderwijs en Werk, onderzoekt ze ‘NEET’s’ (Not in Education, Employment or Training), jongeren die niet werken, geen opleiding volgen en hiertoe moeilijk zijn aan te zetten. Van Vugt trekt ‘ontluisterende’ conclusies. Daarom moet beleid heel anders.

De studie van Van Vugt onder jongeren van 15 tot 29 jaar, maakt deel uit van een door Levels geleid breed internationaal consortiumonderzoek naar NEET’s, waarin zij de rol van instituties belicht vanuit internationaal perspectief. Wat blijkt: in al de onderzochte landen geeft laaggeletterdheid (te weinig kunnen lezen en schrijven om mee te komen in de informatiemaatschappij) de meeste kans op NEET worden. Ook blijkt deze kwetsbare groep weinig geholpen met actief arbeidsbeleid zoals sollicitatietrainingen. “Zulk beleid is alleen succesvol bij al geletterde jongeren. Beleidsmakers, dat zien we soms ook in Limburg, richten zich op deze gemakkelijkere groep, omdat er vaak ook subsidies aan vastzitten.” De achterblijvers behoren tot een zogenoemde ‘granieten’ bestand.

Dankzij haar onderzoek kan Van Vugt zonder pardon zeggen dat de sociaaleconomische achtergrond hen kwetsbaar maakt. Ze zijn niet te mobiliseren omdat ze iets vaak gewoon niet kúnnen. “Als je er op die manier naar kijkt, snap je dat beleid anders moet.”

Deel via: