In de zoektocht in Nederland naar meer effectieve maatregelen om voortgezet crimineel handelen in detentie te bestrijden, wordt met belangstelling naar het Italiaanse speciale detentieregime voor maffialeden gekeken. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) voerden Sanne Struijk, hoogleraar Sanctierecht aan Erasmus School of Law, en Pieter Verrest, hoogleraar Strafrecht aan Erasmus School of Law, samen met collega Sonja Meijer van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Italiaanse hoogleraar Francesco Calderoni een vergelijkend onderzoek uit naar het Italiaanse detentieregime en de toepasbaarheid op het Nederlandse gevangenisstelsel. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat voorzichtigheid geboden is bij het overnemen van het Italiaanse regime.

In de jaren ’90 is in Italië het zogeheten 41-bis detentieregime ingevoerd als reactie op de grote maatschappelijke ontwrichting die de maffia veroorzaakte met het vermoorden van onderzoeksrechters, het plegen van aanslagen en diepgewortelde corruptie. Het 41-bis regime wordt sindsdien gebruikt om gedetineerde maffialeden te isoleren en zodoende te voorkomen dat zij hun criminele activiteiten vanuit de gevangenis en daarmee de werkzaamheid van de maffiaorganisatie, kunnen voortzetten.

Naar aanleiding van het verschijnen van hun onderzoeksrapport op 27 juni 2023 hebben Struijk en Verrest benadrukt dat de idee van het overnemen van het Italiaanse regime ‘een breuk met het Nederlandse detentiebeleid’ zou opleveren.

Artikel op de site van EUR.

 

Nieuw Vosseveld Vught