Op dit moment ‘groeien’ onderzoekers nanostructuren laag voor laag op elkaar, maar perfecte ordening op atomaire schaal is over het algemeen ver te zoeken. Ze streven naar een beter begrip van deze processen die uiteindelijk kunnen leiden tot kleinere, snellere en algehele betere nanotechnologi. Nu hebben wetenschappers voor het eerst ‘pre-solidificatie’ ontdekt in druppelmengsels. Het bijzondere gedrag van de druppelmengsels publiceerden ze recent in het wetenschappelijke tijdschrift Physical Review Letters.

De druppels bestaan uit een mengsel van platina en germanium en bewegen op een verwarmd oppervlak in de richting van een warmtebron. Maar zodra de temperatuur daalt, beginnen de druppeltjes zich bijzonder te gedragen. Net als professionele skiërs veranderen ze plotseling van richting en maken ze een slalom. “Met behulp van een foto-emissie elektronenmicroscoop filmden we het skiën en lieten we het hele proces van stollen zien”, vertelt Arie van Houselt, corresponderend auteur van de publicatie. “Ontdekkingen als deze zijn van onschatbare waarde om de mechanismen van deze transformaties beter te begrijpen. Die mechanismen openen mogelijk weer deuren naar het maken van perfecte computerchips.”

Lees meer en bekijk de korte video op de site van de UTwente.