In Nederland bestaan veel vooroordelen over Polen. Zo zouden ze overlast veroorzaken, corrupt zijn en te veel drinken. Dit soort stereotypen kent een lange voorgeschiedenis, volgens letterkundige en historicus Paul Hulsenboom, die op 24 oktober promoveert aan de Radboud Universiteit. “De gevoelsmatige tegenstelling tussen Oost- en West-Europa van nu komt voort uit de zeventiende eeuw.”

Net als nu, onderhielden Nederland en Polen al in de zeventiende eeuw nauwe contacten op allerlei terreinen: van handel en diplomatie tot religie en wetenschap. Tegelijkertijd ontwikkelden Polen en Nederlanders verschillende ideeën over elkaar. Letterkundige en cultuurhistoricus Paul Hulsenboom schreef een proefschrift over die Pools-Nederlandse wederzijdse beeldvorming.

De negatieve kanten ervan werken vandaag de dag voort voor: zie het ‘Polenmeldpunt’ van Geert Wilders.

Lees het hele stuk op de site van de Radboud Universiteit.