Groene waterstof is mogelijk de energiedrager van de toekomst. Met waterstof kan (groene) energie voor lange tijd opgeslagen worden. Daarom is het belangrijk om deze zo efficiënt mogelijk te produceren. Elektrolyse van water is een van de meest duurzame productiemethoden van groene waterstof. Maar met de huidige elektrolysemethoden worden veel zeldzame en dure materialen gebruikt, of is het proces niet efficiënt genoeg.

Onderzoekers van de Universiteit Twente ontwikkelden een nieuw composiet dat één tot twee ordes van grootte beter presteert dan de individuele onderdelen. Het composiet bestaat uit verschillende veelvoorkomende elementen. Dit maakt het misschien mogelijk ze te gebruiken voor efficiënte waterstofproductie zonder zeldzame en kostbare metalen zoals platina.

Individueel zijn de vijf overgangsmetalen maar weinig actief als katalysator. UT-onderzoeker Chris Baeumer en zijn team ontdekten echter dat in de juiste samenstelling de activiteit tot 680 keer hoger is dan die van de afzonderlijke verbindingen.

Interview op utwente.nl.