De Nederlandse economie heeft een flinke klap opgelopen als gevolg van de coronacrisis en de maatregelen die er zijn ­genomen, zowel nationaal en internationaal. Hoeveel euro aan bruto binnen­lands product is Nederland misgelopen? Philip Hans Franses, Erasmus School of Economics, rekende het uit.

“In 2020 en daarna zijn er verschillende studies geweest – van bijvoorbeeld het CPB (2020), ABN Amro (2021), DNB (2021) en de Rijksoverheid (2022) – naar de mogelijke effecten van corona op de Nederlandse economie. Toen zaten we er nog middenin, hoewel in het najaar van 2021 de groeicijfers al wel weer gunstig werden. Nu de coronapandemie voorbij lijkt te zijn, ­kunnen we de balans pas echt opmaken. Om te kunnen berekenen hoeveel bruto binnenlands product (bbp) Nederland heeft misgelopen tijdens de coronacrisis, moeten we een inschatting maken van het vermoedelijke verloop van het bbp in een situatie zonder de coronacrisis. De hoeveelheid misglopen bbp is het verschil tussen het werkelijke bbp tijdens de coronacrisis en het hypothetische scenario zonder corona. (…)

We kunnen concluderen dat Nederland, vanwege corona en de hierbij genomen maatregelen, afgerond zo’n 65 miljard (plus of min ongeveer 15 miljard) aan bbp heeft misgelopen. Dat komt neer  op ruim 3.700 euro per inwoner van Nederland.”

De gehele berekening is te lezen op de site van ESB, het platform voor economen in Nederland.

Figuur: Prof. Franses