Het voorkomen van overgewicht en obesitas bij jonge kinderen en pubers wordt steeds belangrijker. “Veertien procent van de kinderen en de helft van alle volwassenen in Nederland heeft overgewicht”, zegt kinderarts Edgar van Mil. Op de Brightlands Campus Greenport in Venlo delen hij en psycholoog Remco Havermans sinds kort de leerstoel Jeugd, Voedsel en Gezondheid bij de Faculteit Science and Engineering van de Universiteit van Maastricht.

“Omdat obesitas en overgewicht lastig te behandelen zijn bij volwassenen, is het logisch om behandeling en preventie te richten op kinderen”, zegt Van Mil. Preventie kan voorkomen dat kinderen zich tot obese volwassenen ontwikkelen. “Bijna alle wetenschappers zijn het erover eens dat het eten van groenten en fruit voordelen heeft”, legt Van Mil uit. “Daarom willen wij de gezondheid en eetgewoonten van kinderen verbeteren.”De nieuwe leerstoel wordt gefinancierd door een consortium van regionale bedrijven die groenten produceren. Hun expertise komt van pas als het gaat om het aanmoedigen van groenteconsumptie. Daarnaast zijn ze ook zeer geïnteresseerd om samen te werken binnen het breed opgezette gezondheidsonderzoek van de UM-Brightlands campus.

“Een leerstoel die zowel biologie en psychologie omvat zal ons helpen om deze complexe zaak vanuit verschillende expertises op te lossen”, zegt Havermans. De professoren kiezen voor een systemische benadering. “Dus we bestuderen niet alleen kinderen en hun ouders, maar ook andere familieleden, de schoolomgeving en vriendengroepen.” Het is niet eenvoudig dit systeem te bestuderen, omdat het een complex en dynamisch geheel vormt, waarin variabelen op elkaar inwerken en elkaar beïnvloeden.

Dubbelinterview op de site van Maastricht University.

Obesitas in Nederland onder volwassenen (20+) 1981-2006 (Wikimedia)